Forskningen tog plats i Almedalen

2015-07-02

Högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson var aktiv i Almedalen och medverkade på många arrangemang.

− Det märks att forskningen har tagit lite plats här i Almedalen. Det har varit väldigt spännande seminarier, säger Helene Hellmark Knutsson.

Vad tar du med dig från Almedalen?
− Jag tycker att Vetenskapsrådet hade ett väldigt bra seminarium där vi diskuterade hur vi ska stärka svensk forskning. Det fanns en stor samstämmighet och en gemensam målbild är en väldigt bra grund. Några saker som vi diskuterat var förbättrade anställningsvillkor för unga forskare, ett arbete regeringen har satt igång med. Sen har vi behovet av bättre basanslag, men med stort ansvar för lärosätena att använda det till att stärka forskningsmiljöerna.

Hur ska du arbeta med frågorna när du är tillbaka i regeringskansliet?
− Jag tror att det är väldigt viktigt att regeringen har tydliga mål om vart vi vill nå. Som vi helst då har tagit fram i dialog med forskarsverige och det är därför vi har en forskningsberedning nu som är ett bollplank för mig inför den forskningspolitiska propositionen. Men sen måste det vara lärosätena och forskningsfinansiärerna som prioriterar medel så att det är den absolut bästa forskningen man bedriver.

Vill inte du som politiker och minister också sätta avtryck. Om du vill utveckla samhället måste du väl gå in och styra?
− Jag tror att vi kommer att ha en intensiv politisk diskussion om just vilka områden som ska prioriteras, men det är viktigt att politiken inte blir för snäv, för vi vet inte vilka behov som uppstår eller vad som är nästa stora forskningsgenombrott. Det som jag vill vara med och påverka är att vi får en bättre forskningsstruktur som gör att fler vågar satsa på en forskarkarriär och att vi inte ger sämre förutsättningar för till exempel kvinnor som vill forska.

Det får avsluta gästbloggen från Almedalen, men diskussionen lär fortsätta under året. Och sen är det Almedalsvecka igen.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter