Följ forskningsdebatten i Almedalen

2015-06-24

När Almedalen traditionellt drar igång vecka 27 lockar mötesplatsen fler än någonsin. 35 000 personer beräknas komma till de medeltidsdoftande stadsdelarna i Visby för att träffas, mingla och delta i runt 3 500 programpunkter. Det som från början var en renodlat politisk tillställning har växt och involverar nu stora delar av samhället. Intresseorganisationer, näringsliv, lärosäten med flera är på plats för att delta i samtalet.

Och det är en diskussion som i allt högre grad kretsar kring forskning och vetenskap. I år har 204 seminarier kategoriserats med ämnesordet “forskning”. Det är drygt 30 procent fler än förra året. Dessutom finns forskare med som deltagare i mängder av samtal och paneler. Kanske är det så att när vetenskapens landvinningar accelererar ökar behovet av att diskutera dem.

Curie kommer genom denna gästblogg att spegla dessa samtal. Fokus är forskningspolitik, ett hett ämne inte minst i ljuset av arbetet med nästa års forskningsproposition. Det är förstås helt omöjligt att ge en fullständig bild, men de belysande dragen i diskussionerna på seminarierna hoppas jag fånga. Dessutom tänker jag försöka gestalta det som rör sig i samtalen på mingel och andra mötesplatser. Almedalen är nämligen först och främst ett forum för tvåvägskommunikation, även om många försöker göra sig hörda med envägsbudskap på diverse utstuderade sätt.

Almedalsveckan ökar i betydelse för många människor trots, eller kanske tack vare, sociala medier. Genom mänsklighetens historia har frimarknader, tingsmöten och liknande uppfyllt behovet av lämna det invanda och mötas på en speciell plats för att utbyta erfarenheter och åsikter. Vare sig du är i Visby eller inte är du välkommen att kommentera inläggen här med dina tolkningar av diskussionen i Almedalen.

Följ gärna livebevakningen på forskning.se, där hittar du en mer övergripande bevakning av Almedalen ur ett forskningsperspektiv.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter