Vägen till jämställdhet inom akademin

2016-07-06

SULF, SUHF och Nationella sekretariatet för genusforskning anordnar årligen ett seminarium om processen med jämställdhetsintegrering under Almedalsveckan. Förra året handlade diskussionen om vägen till beslut. I år var rubriken “Från beslut till förändring”.

Alla representanter på seminariet var rörande överens om behovet av jämställdhet. De var i själva verket rörande överens om mycket, samtidigt som bristen på resultat genom åren inte går att bortse från. Hur ska strukturerna som leder till ojämställdhet brytas upp? Ett av de mer lovande spåren är Vetenskapsrådets arbete med observationer.

– Jämställdhetsobservatörerna gör skillnad. De kunde till exempel konstatera att när man diskuterade en manlig ansökan i beredningsgrupperna la man ner mer tid. Efter det medvetandegörandet försvann skillnaden. Så det fungerar, sa Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

– Observationsstudierna var en viktig ögonöppnare för mig, men politiken ska inte in och peta för mycket. Nu har lärosätena fått ett uppdrag och har ansvar för att genomföra det, sa statssekreteraren Karin Röding.

Under hösten kommer Kerstin Alnebratt på Nationella sekretariatet för genusforskning att resa runt mellan lärosätena i egenskap av stödfunktion. Hon förberedde verksamheterna genom att tipsa om att alla hon pratat med hittills invänder att just deras verksamheter är väldigt speciella, men att det kanske inte är en hållbar inställning.

– Nu ser jag fram emot ett gemensamt kunskapsbygge, ett lärande av varandra och att med hjälp av jämställdhetsintegrering stärka sektorn i sin helhet, så att de meritokratiska systemen och objektiviteten blir bättre över hela linjen, sa Kerstin Alnebratt.

Flera rektorer från lärosätena tog upp perspektivet att jämställdhetsintegreringen inte får ses som ett projekt. Det handlar istället om långsiktig organisering och hållbarhet.

– Det ska in i kärnan i verksamheten, inte avrapporteras om två år och sen får vi se hur det blir, sa Björn Brorström, rektor vid högskolan i Borås.

Mot slutet sattes också rubriken för nästa års seminarium: “Så når vi målet: jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor”.

Här kan du ta del av video från hela seminariet.