Etik i centrum i Almedalen

2016-07-04

Under året som gått sedan förra Almedalsveckan är det antagligen Macchiariniskandalen som påverkat forskarvärlden mest. Inte så konstigt då att många seminarier i år behandlar etikfrågan.

Först ut var Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som samlade en panel till måndagsfrukost. Det skulle uttalat inte handla om Macchiarini-fallet även om moderatorn och Smers ordförande Kjell Asplund tillstod att dess ande svävade över diskussionen.

Principiellt går nu åsikterna isär. På ena sidan står de som vill utveckla den etiska kontrollen genom att se över regelverket. På andra sidan de som tycker att det som finns idag är tillräckligt och att det är tillämpningen som kan bli bättre.

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk-etik vid Lunds universitet, och Elisabeth Ståhle, professor i thoraxkirurgi i Uppsala, ansåg båda att ytterligare regelverk och institutioner riskerar att förvärra läget. Då kan det uppstå fler kryphål och möjligheter att kringgå etiken.

– Det är jurister som behövs, inte nya etiska riktlinjer. Det finns en risk att man genom att anklaga det existerande regleverket för att vara luddigt ger utrymme för anpassningar av det till oetiska syften, sa Nils-Eric Sahlin.

Ingemar Engström, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Örebro universitet och ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik höll inte med. Han vill tillsätta en oberoende nationell kommitté för att utveckla den etiska kontrollen.

– Det här är ett område som behöver förtydligas för att skydda patienter från att bli försöksobjekt och offer för troféjägare.

Något panelen var helt enig om var att patienten måste hamna mer i centrum. Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet och själv allvarligt sjuk, berättade om känslan som kan uppstå inom vårdapparaten av att inte ha rätt till sin egen kropp. Hon tycker att patientens rätt att bestämma måste lyftas fram. Samtidigt som situationen är etiskt komplicerad även ur ett patientperspektiv.

– Många svårt sjuka patienter tror att de har en slags frisedel när de fått en dödlig diagnos, men frågor om kostnader och ansvar måste förstås finnas där, liksom det faktum att anhöriga kan påverkas starkt av olika beslut. Det är inte lätt det här.

Det är just möjligheten att föra en öppen diskussion om svåra frågeställningar som många uppskattar med Almedalsveckan. Och det finns många perspektiv. På seminariet lyfte flera deltagare fram vikten av att pröva behandlingar på djurmodeller innan de testas på människor, men i vimlet efteråt träffar jag Camilla Björkbom, ordförande i organisationen Djurens Rätt som har ett av många tält längs Visbys havsnära gator. Hon påminner om ytterligare etiska perspektiv.

– Djurförsök ska användas ytterst återhållsamt och det växer fram många alternativa sätt att pröva nu. Jag tror att många i forskarvärlden måste börja lyfta blicken från sina invanda rutiner. 

Här är en inspelning av seminariet (YouTube)

Aktuella debattartiklar i ämnet:
Så kan patienter skyddas mot alltför riskabla åtgärder – DN Debatt 16/6
Kliniskt bruk av oprövade metoder är juridiskt reglerat – Läkartidningen 16/6
 

 

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter