Stefan Jansson

Titel: Professor i växters cell- och molekylärbiologi

Arbetsplats: Umeå universitet

Han skriver om forskningskommunikation. Stefan Jansson forskar om saker som är viktiga för växter, till exempel hur trädet vet när det är höst.