Jane Wingren

Titel: Universitetslärare

Arbetsplats: Åbo Akademi

Hon skriver om hur det är att arbeta vid ett svenskspråkigt universitet i Finland. Jane Wingren undervisar bland annat om akademiskt skrivande och i svenska som andra språk.