2012-09-26 Maria Åstrand, avdelningschef, Materials Physics, Sandvik Coromant R&D

Spetsig grundforskning – en livsnödvändighet för industrin

Svensk forskning har god bredd men spetsen är för trubbig, skriver utbildningsministern på Dagens Nyheters debattsida. För industrin är spetsen inom akademisk grundforskning en förutsättning för långsiktig utveckling i Sverige. Det menar Maria Åstrand på Sandvik Coromant R&D.

Maria Åstrand
Foto: privat

Vår omvärld förändras i allt snabbare takt vilket avspeglar sig i en högre och högre introduktionstakt för nya produkter. Produkter i världsklass med hög kvalitet. För att den svenska industrin ska kunna leverera produkter i världsklass krävs gedigna teknikplattformar bestående av såväl kompetens som tekniska lösningar. Grundforskning inom akademin är en viktig del i skapandet av dessa plattformar.

Skapa förutsättningar för långsiktighet

Vi behöver skapa förutsättningar för våra svenska lärosäten att satsa långsiktigt på den grundläggande forskning som vi är så beroende av. De förutsättningarna finns inte när akademin ständigt måste anpassa sig efter dagens hetaste trend och ändra inriktning gång efter annan. Vi behöver experter som jobbar fokuserat med materialforskning och grundläggande principer. Ämnen som inte alltid är på modet, men som är livsnödvändiga för svensk industri.

Samarbete är nyckeln

Vi behöver ett nära samarbete mellan industri och akademi, ett samarbete där vi kan dra nytta av varandras olikheter. Vi ser saker från olika håll, och det är just det som är styrkan. Det är det som skapar den mångfald som krävs för att angripa både gamla och nya problem på nya sätt. Vår samverkan är som ett gummiband där vi drar i varsin ände; den ena änden symboliserar snabb produktutveckling och kundnära lösningar i en föränderlig värld. Den andra symboliserar långsiktig och fokuserad grundforskning som skapar förutsättningar för framtidens produkter.

En tredje part, våra forskningsinstitut, är viktiga för att gummibandet inte skall brista. De bidrar med den applikationsnära kompetens och forskning som möjliggör för akademin att verkligen kunna spetsa till forskningen och för industrin att jobba med innovation utan att de tappar kontakten med varandra. För gummibandet får aldrig gå av. Kontakt och samverkan måste hela tiden finnas där. Men töjer vi det inte tillräckligt mycket finns ingen spänning eller spets. Samverkan ger oss förutsättningar att vara både snabba och långsiktiga, tillsammans.

Naturliga mötesplatser

Men var sker denna samverkan? Vi behöver mer möjligheter till naturliga mötesplatser där personer kan mötas för att lösa tekniska utmaningar. Det är när personer från olika håll möts i varandras miljöer, med egna ögon ser problem och byter erfarenheter och kunskap med varandra, som vi kan tillvarata det gemensamma kunnandet på bästa sätt. Mångfalden och möjligheten att byta plats och få samma bild av ett problem, ger förutsättningar för inställningen ”ge mig ditt problem så löser vi det tillsammans”. Först då kan vi uppnå resultat i världsklass. Vi behöver fokusera och briljera i våra respektive styrkor. Först då kan vi bli världsklass. Tillsammans.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter