Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Utmaningarna kräver samverkan mellan innovation och forskning

Innovation och forskning är nyckeln till svensk industris framtida konkurrenskraft – men bara om forskningen kan omsättas till industrins behov och kommersialiseras framgångsrikt. Därför är samverkan mellan industri och akademi en nyckelfråga i den kommande innovations- och forskningspropositionen, skriver Mikael Dahlgren, forskningsdirektör för ABB Sverige.

Korthårig man som ler med hela ansiktet.

Mikael Dahlgren.

På ABB tar vi fram lösningar som möjliggör för andra aktörer att implementera hållbar teknologi, lösningar som effektiviserar, optimerar produktivitet och hjälper att hushålla med värdefulla resurser. Våra produkter och tjänster är forskningsintensiva, och framgångarna skapas ofta i samverkan med akademi, stat och näringsliv. Samverkansmodellen är framgångsreceptet för oss och andra industriaktörers konkurrenskraft i Sverige.

Därför är det viktigt att vi slår vakt om fungerande samverkan inom och mellan de akademiska och industriella forskningssystemen även i framtiden. Att industrin tidigt varit med och formulerat problemställningarna är en av framgångsfaktorerna för företags möjligheter att tillgodogöra sig forskningsresultat. Därför bör framgångsrik samverkan mellan industri och akademi vara vägledande då forskningsanslag prioriteras.

Till kommande forskningsproposition har vi chansen att ytterligare positionera Sverige som en av världens vassaste nationer för innovation och forskning, och visa vägen till framtiden genom samverkan mellan politikområden och forskningssfärer. För att detta ska bli möjligt föreslår vi:

  • Ökade resurser till behovsmotiverade forskningsprogram och forskningscentrum där industrin kan påverka forskningsagendan och där industri, akademi och myndigheter samverkar för att ta fram innehåll i forskningsprogrammen.
  • Fortsatt satsning på pilotprojekt och demonstratorer där industrin har huvudrollen. Demonstratorer är utmärkta för att överbrygga gapet mellan akademisk forskning och industriell utveckling, som exempelvis genom samarbetsinitiativen Hybrit och SUM.
  • Satsningar på innovationsupphandling. Det är en viktig modell som möjliggör för industrin att testa ny teknik som i framtiden kan leda till exportframgångar.
  • Vidareutveckla samarbeten mellan startup-företag och stora företag. Vår tillväxthubb SynerLeap är ett mycket framgångsrikt exempel där ABB öppnat upp FoU-miljöer för startup-bolag för att öka både utveckling- och affärssamverkan.
  • Stärka Vinnovas roll som finansiär och samverkansnav och fortsatta investeringar i de strategiska innovationsprogrammen.
  • Stärka och tydliggöra institutens roll i det svenska innovationssystemet. Vi vill se en stärkt institutssektor inom väl valda områden som på ett effektivt sätt kan bidra till samarbeten mellan företag och akademi.

Mikael Dahlgren, forskningsdirektör för ABB Sverige

Skriv din mening i Curie

Vill du tycka till? Välkommen att skriva en replik eller ett eget inlägg om forskningens villkor!

Mejla ditt debattinlägg eller din replik med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Debatt 17 mars 2020

Anders Blanck, LIF

Sverige har stora möjligheter att bibehålla styrkan inom akademisk forskning, och växa inom Life Science. Men för att det ska ske behöver akademi, hälso- och sjukvård samt företag ...

Nyhet 14 februari 2017

Siv Engelmark

När nya medel till forskning och utbildning fördelas ska också samverkan vägas in. I höstens budgetproposition kommer förslag om hur det ska gå till, baserat bland annat på en mode...

Debatt 19 februari 2020

Tuula Teeri och Martin Wikström, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Sverige saknar en tydlig strategi för att utveckla lärosäten till den absoluta internationella toppen. För att uppnå detta behövs fokus på kvalitet och mer kunskapsöverföring mella...