Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Satsa på forskning för socialt hållbar utveckling

Forskning som ger förutsättningar för en socialt hållbar utveckling behöver få ökad prioritet i forskningspolitiken. Det krävs för att Sverige ska stå bättre rustat vid nästa kris och för att klara de genomgripande samhällsomställningar som behövs för att nå målen i Agenda 2030. Det lyfter Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, inför regeringens kommande forskningsproposition.

Kostymklädd man med kort hår och skäggstubb.

Jonas Björck. Foto: Rickard L. Eriksson

Under våren förvandlades vår tillvaro, och vi ställdes inför helt nya utmaningar. Coronapandemin har försatt världen i en kris med svåröverblickbara konsekvenser. Hur väl vi klarar oss igenom krisen är beroende av vilka beslut som tas av våra ledare och vilken förmåga vi som individer och samhälle har att svara upp mot besluten. Vetenskapligt underbyggd kunskap spelar här en central roll.

Coronakrisen och dess konsekvenser handlar i hög grad om frågor i skärningspunkten mellan befolkningens hälsa, hållbara välfärdssystem och arbetslivets funktionssätt. Forskning inom dessa områden är därför särskilt angelägen. I Agenda 2030 framhålls att de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling är varandras förutsättningar och stöd. Biståndsarbete och tekniska innovationer kan inte ensamt lösa världsproblemen. Här är social hållbarhet en viktig nyckel till framgång.

Coronapandemin har även tydliggjort redan existerande utmaningar i det svenska välfärdssamhället. Välfärdstjänstesektorn är sedan länge utsatt för stora påfrestningar. Kompetensförsörjning och arbetsvillkor är en viktig fråga. Under de senaste decennierna har också ojämlikheten och inkomstklyftorna ökat i Sverige. Bland ungdomar har psykisk ohälsa ökat och den snabba digitaliseringen och urbaniseringen för med sig konsekvenser i arbetslivet som kan slå hårt mot vissa grupper. För att möta samhällsutmaningarna och möjliggöra en socialt hållbar utveckling behöver evidensbaserad kunskap vara vägledande.

I Fortes inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen finns förslag på forskningssatsningar som på längre sikt kommer att kunna bidra till en ökad beredskap inför framtida samhällsutmaningar. Det gäller forskning om hållbara hälso- och välfärdssystem och socialförsäkringssystem, om åldrande, hälsa och omsorg, om arbetsmarknadens förändring och ett hållbart arbetsliv, om människors skilda villkor vad gäller uppväxt, försörjning, boende och hälsa. Vi behöver också innovativa idéer och nya lösningar kring hur forskningens resultat bättre kan implementeras och komma till användning.

Forskning för socialt hållbar utveckling handlar inte bara om att möta den kris vi står inför här och nu. Det handlar om att bygga ett samhälle som ska hålla över generationer. Ett motståndskraftigt samhälle som står emot när det stormar, och där vi som medborgare känner tillit till varandra och till våra institutioner.

Jonas Björck, generaldirektör Forte

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Ingen information tillgänglig