Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Forska om vägen från hav och jord till konsumtion och bord

Den kommande forskningspropositionen måste säkerställa att vägen från odling och uppfödning till servering och försäljning får den finansiering och struktur näringen måste ha för att bidra till ett starkare och mer hållbart samhälle, skriver Marie Gidlund, verksamhetsledare för Sweden Food Arena.

Kvinna med kort mörkt hår och lugg och glasögon.

Marie Gidlund.

Höstens stora fråga är hur vi ska återstarta Sverige efter corona-pandemin. Landet behöver fler jobb, ökad export och en hållbar omställning som säkrar att vi når uppsatta miljö- och klimatmål. Samtidigt måste vi bygga upp en bättre förmåga att producera mer mat för att garantera en trygg livsmedelsförsörjning.

Svensk livsmedelskedja, som omfattar produktion, förädling, distribution och försäljning av svenska livsmedel, är en livsviktig näring. Den sysselsätter över 300 000 personer och genererar ett årligt förädlingsvärde på över 200 miljarder kronor. Ändå tappar vi i konkurrenskraft. Trots att vi har en effektiv produktion, förädling och distribution av livsmedel så fortsätter importen av livsmedel att öka, det borde väcka huvudbry.

Den svenska livsmedelsstrategin som riksdagen antog 2017 uttrycker tydligt att man vill se fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Då behövs ökad konkurrenskraft och lönsamhet, annars kan inte företagen investera i nödvändig kunskap och nya lösningar. Rejäla investeringar i forskning och innovation är därför avgörande, för med rätt förutsättningar kan vår näring bli den nya tillväxtmotorn i svensk ekonomi, kombinerat med en hållbar omställning.

Sweden Food Arena samlar företag och branschorganisationer i den svenska livsmedelssektorn för att samverka kring innovation och forskning. Vår vision är hållbar matinnovation och vi har som mål att till år 2030 skapa 50 000 nya jobb i hela landet. Vi vill att bolagen växer, att exporten ökar samt att vår innovationsförmåga stärks.

Livsmedelsstrategin får inte bli tomma ord. Det är dags att i höstens forskningspolitiska proposition förverkliga livsmedelsstrategins ambition att öka både produktion och konkurrenskraft och samtidigt nå hållbarhetsmålen. För att säkerställa att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut föreslår vi därför följande:

  • En riktad och långsiktig satsning på Sveriges nya tillväxtmotor – livsmedelskedjan. I juni presenterade vi näringens gemensamma innovations- och forskningsagenda Länk till annan webbplats. där företagen formulerat behov av ny kunskap och innovationer inom exempelvis mat och dryck, hur vi kan bidra till ett hälsosammare liv, utveckla en resurseffektiv livsmedelssektor och klimatneutral livsmedelsproduktion. Vi vill förverkliga denna genom att tillsammans med staten finansiera den behovsstyrda innovation och forskning som näringen efterfrågar. Företagen är beredda att investera tid och resurser motsvarande 150 – 200 miljoner kronor per år som under kommande fyraårsperiod ökar till 400 miljoner kronor och vi vill att staten bidrar med samma belopp.
  • Utveckla ett modernt, sammanhållet och målinriktat forsknings- och innovationssystem. Det ska vara tillgängligt för landets alla livsmedelsföretag, från start-ups till etablerade företag och stärka företagen längs hela värdekedjan i hela landet, från råvara till konsumentens tallrik.

I en återstart för Sverige är det en kostnadseffektiv och enkel investering att satsa på livsmedelssektorn, vilket ger jobb och tillväxt i hela landet, hållbara livsmedel och lantbruk, trygg livsmedelsförsörjning och export. Med andra ord – trygg och hållbar tillväxt.

Marie Gidlund, verksamhetsledare, Sweden Food Arena

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Ingen information tillgänglig