2014-09-08 Åsa Romson & Isabella Lövin, språkrör respektive europaparlamentariker för Miljöpartiet

Replik: Vi negligerar inte ”obekväma” forskningsresultat

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och europaparlamentariker Isabella Lövin replikerar på en debattartikel i Curie av SLU-forskarna Jens Sundström och Torbjörn Fagerström som varnar för ”parallell vetenskap”.

Åsa Romson och Isabella Lövin
Foto:

I en debattartikel i Curie den 2 september buntas ”gröna politiker” samman med ”olika miljörörelser” och anklagas för att ignorera forskningsresultat som inte stämmer med den egna övertygelsen, och rent av misskreditera seriösa forskare. Det är oerhört allvarliga anklagelser.

Miljöpartiet värnar en fri och oberoende forskning. Sveriges ställning som kunskapsnation bygger på en väl utbildad befolkning och på forskning av hög kvalitet. Forskning i samverkan med det samhälle som omger akademin, företag såväl som offentlig sektor, är viktig för kvaliteten på forskningen och för att resultaten ska kunna göras tillgängliga för oss alla. Vi tycker självfallet att det är viktigt att politiker hela tiden tar intryck av den nya kunskap som forskningen ger oss.

Vi vill bestämt avvisa alla insinuationer om att vi själva eller vårt parti skulle negligera ”obekväma” forskningsresultat. Debattartikeln i SvD den 2 juli, där Stefan Jansson och Olof Liberg angriper oss, har vi besvarat utförligt i SvD, 6 juli 2014. Om Sundström och Fagerström inte har mer att anföra mot oss två, eller mot Miljöpartiet, borde saken vara utagerad för vår del.

Åsa Romson (MP), språkrör
Isabella Lövin (MP), Europaparlamentariker