2014-06-09 Göran Blomqvist, vd Stifelsen Riksbankens Jubileumsfond

Replik: Lärosätena utnyttjar inte sina möjligheter

Rektor för Uppsala universitet vill att lärosätenas inflytande över anslag och resursfördelning ska öka. Men är lärosätena redo att axla ett större ansvar? Det finns redan möjligheter som de borde kunna ta till vara bättre, skriver Göran Blomqvist, vd Riksbankens Jubileumsfond.

Göran Blomqvist
Foto: RJ

Alla aktörer springer år samma håll” skriver Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och prorektor Anders Malmberg i Curie den 26 maj. Det är lätt att instämma. Finansiärer, men också forskare, fångas av de modevindar som blåser.

Åkesson och Malmberg önskar att lärosätenas inflytande över anslag och resursfördelning ska öka. På ett allmänt plan är det lätt att instämma. Gunnar Öquist och Mats Benner bekräftar i studien

Fostering Breakthrough Research: A Comparative Study
(2012) att basfinansieringen är svensk systemsvaghet. Men är lärosätena redo att axla ett större ansvar? Det finns redan möjligheter som de borde kunna ta till vara bättre.

Svensk forsknings stora problem är inte bristen på pengar. Universitetskanslersämbetets Universitet och högskolor. Årsrapport 2013 visar att lärosätena har samlat på sig betydande belopp i outnyttjade forskningsanslag. Visst, jag hör invändningarna från universitetshåll om att dessa miljarder inte är fritt tillgängliga utan ska användas för bestämda ändamål, liksom att det samlade beloppet bara motsvarar ett knappt års förbrukning. Mot detta står dock att pengaströmmen under de kommande åren inte ser ut att sina. Staten ökar sin tilldelning, liksom externa finansiärer som Riksbankens Jubileumsfond (RJ).

Unika möjligheter just nu

Det ser rent av ut som om svensk forskning för närvarande i ordets verkliga mening har unika möjligheter att göra insatser som skulle kunna bli systemförstärkande och systemförnyande. Några lärosäten utnyttjar situationen exempelvis till att göra riktade insatser, finansiera meriteringsanställningar och till att konstruera en karriär som har möjlighet att bli förutsägbar och attraktiv även utanför Sveriges gränser.

Men de flesta lärosätena verkar avvakta. Potentialen i de personella och finansiella resurserna tas inte till vara särskilt effektivt. De externa anslagen fortsätter att finansiera en stor grupp forskare med oklar koppling till en genomtänkt utvecklingsplan för universiteten och högskolorna.

Så hur kan forskningen och lärosätena stärkas i grunden? Detta är något som Riksbankens Jubileumsfond har funderat över genom åren. När vi nu snart inleder vårt 50-årsfirande har sådana funderingar stått i centrum. Jubileer kan firas på många sätt. Vi har valt att lägga 100 miljoner kronor på en satsning som vi hoppas ska bli just både systemförstärkande och systemförändrande.

Vill se djärva forskningsidéer

Vi har diskuterat möjligheten att fördela beloppet på de lärosäten som under senare år har erhållit störst RJ-anslag. Men vi har avstått eftersom lärosätena redan har möjligheter som de inte utnyttjar särskilt effektivt. I stället gör vi en utlysning på temat ”Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap”, som vi hoppas ska leda just till att okonventionella och gärna djärva forskningsidéer kan utvecklas och tillvaratas.

Det är fullt möjligt att använda RJ:s anslag som ett kraftfullt instrument i lärosätenas utvecklingsarbete. Likaså är det fritt fram att undersöka om det går att förändra relationerna mellan finansiärer och forskningsutförare. Den nyligen publicerade utvärderingen av Danmarks Grundforskningsfond belyser hur anslagen från externa finansiärer – förutom att finansiera framstående forskning – även kan få en viktig katalytisk effekt på sin omgivning.

I förlängningen av de omläggningar som Eva Åkesson och Anders Malmberg efterlyser, behövs nytänkande, och varför inte lite experiment? Läget för sådant verkar vara gynnsamt, finansiellt och mentalt. Jag tror som sagt att vi i svensk forskning upplever ett ögonblick som inte kommer tillbaka. Tar lärosätena och forskarna den chansen?

Göran Blomqvist
Vd Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter