2014-10-07 Jeanette Lindberg, :s Doktorand Förening (SDF)Ordförande SULF

Replik: Internationella doktorandbidrag – en befogad efterfrågan

SULF:s doktorandförening ser precis som Stefan Schubert gärna att en svensk finansiär utlyser doktorandbidrag för hela eller delar av en forskarutbildning utomlands. Och det ska vara anställningar, inte stipendier.

Jeanette Lindberg
Foto:

Vi på SULF:s doktorandförening (SDF) håller med Stefan Schubert om att det finns mycket att vinna på bidrag som möjliggör forskarstudier utomlands. Som Stefan skriver så är internationalisering ett mål i svensk forskningspolitik. Internationalisering är viktigt för individens meritering och en möjlighet till en givande forskarutbildning.

Oavsett om det handlar om doktorandbidrag för hela eller delar av forskarutbildningen ser vi det positivt. Möjligen kan det vara svårt att motivera lärosäten till att ta arbetsgivaransvar för personer som tar examen vid ett utländskt lärosäte, så mest realistiskt är att doktorandbidrag kan ges för delar av en forskarutbildning. Precis som Stefan skriver måste meritering till på alla nivåer; såväl för doktorander som för postdoktorer samt i senare skeden.

Så klart är det meriterande med en doktorstitel från ett ledande universitet, men även möjligheten till kurser under doktorandtiden är en viktig meritering. Med internationella doktorandbidrag kan vissa få ytterligare möjligheter till kontaktskapande och kunskapsutbyte i vardagen. Ett internationellt doktorandbidrag skulle kunna täcka merkostnader för kurser i forskarutbildning utomlands, som till exempel resor, familjerelaterade kostnader eller studieavgifter.

Att vara fysiskt på samma plats gör att man möts i vardagen, i labbet och i kafferummet.  Det inbjuder till diskussioner – ofta sådana som är direkt kopplade till olika arbetsmoment. Att vara doktorand i en framstående forskargrupp utomlands ger möjlighet både till kontakter med seniora forskare inom området och till möten med andra doktorander – blivande ledande forskare och kollegor.

Vi vill dock inte se stipendier. Utresande doktorander ska ha anställning och riktig lön. Formen för bidragen skulle kunna vara av samma typ som Vetenskapsrådets bidrag för internationell postdok, det vill säga en anställning vid ett svenskt universitet. Det svenska universitetet beslutar således om anställningsvillkoren, som ska vara likvärdiga för alla doktorander.

Som doktorand ska man inte straffas på något plan – exempelvis i form av förlorad pensionsgrund – för att man antar en möjlighet att vara utomlands, Att ha utbildningsbidrag eller stipendier som doktorand är en osäker finansieringsform. Därför är det viktigt att utresande doktorander har en trygg anställning vid ett svenskt universitet.

Avslutningsvis, oavsett om det skulle vara Vetenskapsrådet eller någon annan finansiär som tar sig an internationella doktorandbidrag, så är efterfrågan på detta befogad och de positiva effekterna eftersträvansvärda.