Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Nobelstiftelsen borde ha tagit time out för medicinpriset

Nobelpriset i medicin kungjordes som om inget hänt. Men Macchiarini-skandalen har allvarligt skadat förtroendet för Karolinska institutet – som ligger bakom urvalet av pristagare. Därför borde Nobelstiftelsen ha gjort ett uppehåll i prisutdelningen för att markera ett tydligt avståndstagande, skriver Bo Risberg, professor emeritus i kirurgi.

Man med glasögon och röd polotröja

Bo Risberg

Den famösa skandalen med oetiska luftstrupstransplantationer vid Karolinska universitetssjukhuset (KUS) och Karolinska institutet (KI) har rullats upp inför en förfärad omvärld.

De två externa utredningar som nyligen presenterades, och visar bland annat på fundamentala brister i organisationen som lett fram till de tragiska händelserna. Respekten för regelverk och lagar har inte varit särskilt framträdande. De externa utredningarna tillsattes först flera år efter de tragiska händelserna och efter att det massmediala intresset tvingat ledningarna för KI-KUS till detta steg. Skandalen blir givetvis inte mindre av att den kombinerats med forskningsfusk.

Centralt i vår medicinska profession är etiken. Det är den grund på vilken hela vår verksamhet vilar. Det största problemet med historien på Karolinska (KI-KUS) är att den utgör en etisk katastrof (= härdsmälta). Det är därför skandalen är så allvarlig. Tvärtemot all medicinsk etik har man hoppat över steget med djurförsök och använt patienterna som försöksdjur. Man får gå tillbaka till tidiga 40-talets Tyskland för att finna dess motsvarighet.

Givetvis har förtroendet för Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet påverkats i negativ riktning, både inom och utom landet. I Alfred Nobels testamente anges att priset i fysiologi och medicin skall beslutas av KI. Det är Nobelförsamlingen, som består av 50 professorer från KI, som bestämmer vem/vilka som ska tilldelas priset. I församlingen ingår såväl teoretiker som kliniker vid KI. Församlingen beslutar efter förslag på kandidater som tagits fram av ett arbetsutskott, Nobelkommittén. Kopplingen mellan priset i medicin och KI är således cementerad. Framförallt utomlands sätts likhetstecken mellan Nobelpriset och KI.

Framförallt utomlands sätts likhetstecken mellan Nobelpriset och KI.

En fråga som många ställt sig är hur en seriös institution som Karolinska kunde släppa igenom denna grovt oetiska verksamhet, som kanske till och med är kriminell (polisutredning pågår). Om detta kunde passera alla inbyggda spärrar och regler, vilken attityd har man då inom institutionen visavi Nobelpriset? Frågan är berättigad.

Nobelförsamlingens arbete präglas av största seriositet och noggrannhet. Några medlemmar i församlingen har dock fått lämna då de varit involverade i Macchiariniskandalen. Trots detta faller ändå en skugga över Nobelarbetet. Det rör sig inte om vilket ”olycksfall i arbetet” som helst. Det är landets största medicinska skandal genom tiderna vilket medfört att patienter kommit till skada och även avlidit. Det är viktigt att tydligt markera att man tar avstånd från den oetiska verksamhet som bedrivits.

KI-KUS har, som ett led i sin krishantering, satt in ett stort åtgärdsprogram samt bett patienterna och deras anhöriga om ursäkt. Nobelstiftelsen, som förvaltar Nobelpriset, förfaller däremot inte ha insett vidden av den katastrof som utspelat sig. Det är ”business as usual” som gäller. I klartext: Man låtsas som om ingenting hänt. Hade stiftelsen haft en krishantering värd namnet tror jag att man kommit fram till ett annat resultat. Då hade man kraftfullt reagerat mot den avsaknad av etik som karakteriserat dess siamesiska tvillingbror, Karolinska institutet. Symbolvärdet av detta kan inte överskattas. Överlevande och de dödas anhöriga skulle få ett välbehövligt och starkt bevis på medkänsla och stöd.

Det finns knappast ett kraftfullare instrument för Nobelstiftelsen än att temporärt avbryta samarbetet med Nobelkommittén på KI. Det skulle behövas ett moratorium på Nobelpriset i fysiologi och medicin, det vill säga ett tillfälligt uppehåll. Tiden kan diskuteras. Jag föreslog redan i januari när skandalen briserade ett tvåårigt moratorium! Det vore ett värdigt sätt att hedra de drabbade och samtidigt signalera till omvärlden att man tar den här forskningsskandalen på största allvar. ”Business as usual” förmedlar ingenting av detta, tvärtom, endast en känslokyla.

Bo Risberg
Professor emeritus i kirurgi vid Göteborgs universitet

Läs också i Curie:

Fallet Macchiarini visar att oredlighet bör utredas av oberoende instans (Curie)

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Nyhet 16 april 2024

Lisa Kirsebom

I den svenska sjukvården samlas mängder av data in som kan bli en enorm tillgång för forskare. Men otydliga lagar och tekniska utmaningar bromsar användandet. Nu växer arbetssätt o...

Nyhet 16 april 2024

Lisa Kirsebom

Hälsodata har blivit en allt viktigare tillgång för forskningen. De kan hjälpa oss att få svar på frågor om alltifrån samhällsreformer till medicinska behandlingar. Men enkel tillg...

Nyhet 20 mars 2024

Johan Frisk

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har avlastat lärosätena i arbetet kring anklagelser om forskningsfusk. Men både nämnden och de anmälda forskarna efterlyser mer stöd ...