2013-08-19 Alexandra Krettek, Professor vid Nordic School of Public Health NHV

Internrekrytering minskar forskarrörligheten

Visstidsanställningar ses ofta som ett sätt att öka forskarrörligheten men kan ha motsatt effekt. Internrekrytering vid lärosätena bidrar till begränsad mobilitet och riskerar att konservera verksamheten, skriver Alexandra Krettek, professor vid Nordic School of Public Health NHV i Göteborg.

Alexandra Krettek.

Alexandra Krettek
Foto: Johan Wingborg

Om en ung forskare gör postdok utomlands och återvänder till sin institution och stannar som forskare – är  det rörlighet? Är det rörlighet om man byter mellan institutioner på samma lärosäte? Eller måste man byta lärosäte? Eller kanske t o m land? Eller flytta mellan akademi och näringsliv? Diskussioner runt temat rörlighet täcker ofta fragmentariskt in detta spektrum. Helhetsgrepp är sällsynta. Rapporter om forskarrörlighet saknar ofta definition av rörlighet vilket ger missvisande resultat eftersom varje mobilitet har sina specifika utmaningar.

”Forskning är beroende av aktivt utbyte av kunskap och idéer i en kreativ och ifrågasättande dialog” skriver professor Jan Carlstedt-Duke i en debattartikel i Curie. Många av dessa livsviktiga impulser får akademin utifrån, genom forskar- och lärarrörlighet som befruktar verksamheten. Rörlighet nämns ofta i samband med lärosätenas strategiska planering. Även forskningsfinansiärer som Vetenskapsrådet påpekar vikten av rörlighet för forskningskvaliteten. Men hur ser verkligheten ut?

Har forskarrörligheten blivit vår akilleshäl?

Lärosätena instämmer ofta i att rörlighet och rekrytering är viktiga frågor. Det behövs medarbetare med goda idéer som kan dra in forskningsmedel, som kan representera utåt osv. Alla vill uppnå ”mobilitet” och skörda dess frukter. Man jagar detta begrepp som en helig graal, men kanske har forskarrörligheten snarare blivit vår akilleshäl?

Det är ett känsligt område som kommer på tal i olika sammanhang, senast under Almedalsveckan i juli, när Sverige Universitetslärarförbund (SULF) släppte sin rapport om tidsbegränsade anställningar. Visstidsanställningar ses ofta som ett sätt att öka rörligheten men kan ha motsatt effekt. De personer som ett lärosäte vill behålla kan med lite kreativitet hållas kvar genom visstidsanställningar med olika arbetsgivare som stat eller kommun. Internrekrytering bidrar till begränsad forskarrörlighet.

Gäller att tänka utanför gränserna

Lärosätena går då miste om viktiga impulser, tankar och idéer som behövs för att forskning och undervisning skall kunna utvecklas kreativt med hög kvalitet. För akademin i ett litet land som Sverige är det av yttersta vikt att vi tar till oss kompetens utifrån och inte enbart ser till den egna plattformen för rekrytering. Här gäller det självklart att tänka både utanför landets gränser och utanför det egna lärosätets. Dessutom finns mobilitet mellan industri och akademi.

Att externrekrytera forskare kan vara utmanande för det akademiska systemet. Det förekommer hinder både från kollegor och från administrativt håll, bland annat genom att utländska dokument kan vara svåra att pressa in i vårt svenska system. Externrekrytering blir ett steg utanför trygghetszonen.

Risk att lärosätets verksamhet konserveras

Risken är att verksamheten på ett lärosäte konserveras när externa impulser och idéer begränsas. Det är viktigt för akademin att vi, som Carlstedt-Duke skriver, ”ständigt utvecklar sina idéer i kontakt med andra forskare som ser problemställningen från en annan vinkel.”

Hur ska detta bäst ske när den åtråvärda rörligheten begränsas genom till exempel interna visstidsanställningar och andra hinder? Dessa problem är inte unika för Sverige utan finns inom akademin i stort. Tänk om svenska lärosäten kunde bli föregångare och visa våra internationella kollegor att vi verkligen satsar på forskarrörlighet. Mobilitet mellan lärosäten samt mellan akademi och industri förenklar för landets unga forskare att arbeta utomlands och för utländska kollegor att komma hit!

Alexandra Krettek
Professor vid Nordic School of Public Health NHV

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter