Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
en svart tegelvägg

Europeiska unionens råd understryker vikten av att forskare väljer publiceringskanaler där tillgången till forskningspublikationer inte begränsas av betalväggar. Foto: Tim Mossholder/Unsplash.

debatt

Replik: Vi behöver större mångfald i publiceringslandskapet

Forskning som är bekostad av offentliga medel måste publiceras omedelbart öppet tillgänglig. Däremot har forskare rätt att själva välja var de vill publicera sig. Och det är inte publiceringskanalen som avgör forskningens kvalitet, skriver generaldirektörerna för Formas, Forte och Vetenskapsrådet.

Göran Arnqvist skriver i Curie att Sveriges lärosäten och finansiärer uppmuntrar forskare att publicera på rovförlag, och uppmanar oss att riva ingångna avtal, medan Pär Ågerfalk anser att forskningsråden legitimerar rovförlagen. Vi välkomnar åsikter från forskarsamhället kopplade till omställningen till öppen vetenskap.

Bakgrunden till att finansiärerna stödjer de avtal som har tecknats gemensamt via Bibsamkonsortiet är den senaste forsknings- och innovationspropositionen (2020/21:60). Den slog fast att ”vetenskapliga publikationer, som är ett resultat av forskning som finansieras med offentliga medel, ska vara omedelbart öppet tillgängliga med verkan från 2021”. Dessutom fastställdes det ”att lärosäten och forskningsfinansiärer tar fortsatt gemensamt ansvar för att verka för att den nationella riktningen för öppen tillgång följs och uppnås.”

Till skillnad från de stora traditionella förlagen har dessa förlag inga tidskrifter bakom betalväggar utan är helt öppna från start.

Målbilden om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och behovet av en samlad strategi, har också nyligen uttryckts av EU:s forskningsministrar. De gör det i de rådslutsatser om högkvalitativ, transparent, öppen, tillförlitlig och rättvis akademisk publicering som Europeiska unionens råd godkände i maj 2023.

I slutsatserna uppmanas kommissionen och medlemsländerna att stödja olika modeller för öppen tillgång till akademisk publicering som är utan kostnad för upphovsmän eller läsare. Särskilt viktigt är det när det gäller publiceringar som är bekostade av offentliga medel. Europeiska unionens råd understryker bland annat vikten av att undvika situationer som begränsar forskares val av publiceringskanaler på grund av ekonomisk förmåga och situationer där tillgången till forskningspublikationer begränsas av betalväggar.

Överenskommelsen utgår huvudsakligen från de förlag där flest forskare vid svenska lärosäten valt att publicera sig i dagsläget,

Mot denna bakgrund har finansiärerna kommit överens om att prova modellen att finansiera publicering på förlag som endast ger ut öppna tidskrifter. Till skillnad från de stora traditionella förlagen har dessa förlag inga tidskrifter bakom betalväggar utan är helt öppna från start. Överenskommelsen utgår huvudsakligen från de förlag där flest forskare vid svenska lärosäten valt att publicera sig i dagsläget, och utvärdering av dessa avtal kommer att ske 2025 för att se hur vi bäst går vidare. De förlag som kommer ifråga för avtalen ingår i Directory of Open Access Journals, DOAJ. Avtalen utformas så att det inte blir möjligt för förlagen att maximera vinsten genom stora publiceringsvolymer. Det ska finnas ett tak för hur mycket publiceringen kan kosta.

De avtal som överenskommelsen mellan finansiärerna leder till ger forskare i Sverige större möjlighet att välja var de publicerar sin forskning. Forskare har rätt att själva avgöra publiceringskanal, men publicering ska ske omedelbart öppet.

Ansvaret för forskningens kvalitet ligger på lärosäten och forskare. I linje med CoARA menar vi att forskningens kvalitet måste bedömas i sak, inte utifrån var den publiceras. Olika typer av förlag skapar olika typer av utmaningar för svensk forskning och forskningsfinansiering. Det bästa sättet att hantera dessa är att arbeta för en mångfald av publiceringsmöjligheter med öppen tillgång.

Johan Kuylenstierna, generaldirektör Formas
Jonas Björck, generaldirektör Forte
Katarina Bjelke, generaldirektör Vetenskapsrådet

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Debatt 12 juni 2024

Frontiers förlag

Vi uppskattar diskussionen om forskningspublicering och öppen vetenskap, men den måste bygga på fakta och inte på åsikter, skriver Frederick Fenter på Frontiers i en replik på Göra...

Debatt 27 maj 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

Rovtidskrifterna lurar i skuggorna, legitimerade av forskningsråd och stärkta av etablerade forskare som publicerar i dem. Denna mörka sida av vetenskapen hotar inte bara forskarna...

Nyhet 21 maj 2024

Sara Nilsson

Sverige hör till de länder som lägger mest på forskning och utveckling i relation till landets bruttonationalprodukt. Men när det gäller utfallet av satsningarna tillhör landet int...