Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Guldfärgad struktur.

Open access guld innebär att artiklarna är fritt tillgängliga för alla.. Foto: Possessed Photography/Unsplash..

debatt

Replik: Förlaget Frontiers bemöter kritik om bristfällig granskning

Vi uppskattar diskussionen om forskningspublicering och öppen vetenskap, men den måste bygga på fakta och inte på åsikter, skriver Frederick Fenter på Frontiers i en replik på Göran Arnqvists debattinlägg om Bibsams avtal med Frontiers.

Porträttbild Frederick Fenter

Frederick Fenter. Foto: Frontiers.

Sedan starten 2007 har Frontiers tidskrifter publicerat vetenskapliga rön med öppen tillgång, eftersom vi vill demokratisera forskningen. Vi arbetar för att fler människor ska få tillgång till vetenskapliga publikationer av hög kvalitet (1) och fler forskare världen över ska få möjlighet att bidra till det vetenskapliga samtalet. Tidskrifter som uteslutande innehåller fritt tillgängliga artiklar som kan läsas av alla (OA guld) är det bästa, mest demokratiska och mest hållbara sättet att uppnå detta.

Genom att ta bort betalväggar ger denna modell gratis och permanent åtkomst till artiklar. Det främjar transparensen och förtroendet för forskning. Vårt enhetsprisavtal med Bibsam (2) är anpassat till institutionernas budgetar, stödja författarnas valmöjligheter och ge valuta för pengarna. Tack vare detta avtal kan forskare vid svenska lärosäten publicera sig i Frontiers tidskrifter utan kostnad för dem själva, och utan ökade kostnader för institutionerna. Faktum är att forskare i Sverige sedan 2019 har publicerat cirka 4 000 artiklar i Frontiers, vilka fått 37 000 citeringar.

Faktum är att forskare i Sverige sedan 2019 har publicerat cirka 4 000 artiklar i Frontiers, vilka fått 37 000 citeringar.

Men det vi först och främst värderas efter är den redaktionella kvalitet som vi erbjuder forskare. Vid valet av förlag rekommenderar vi alla att ta del av tillförlitliga källor (3) hellre än icke transparenta listor. De bibliometriska data som Web of Science, Scopus, PubMed Central, MedLine, DOAJ publicerar rankar Frontiers högt gentemot andra förlag.

Hos Frontiers kan artiklar bara publiceras om de har gått igenom våra robusta redaktionella processer. Till exempel har vår forskningsintegritetsprocess identifierat och avböjt mer än 34 000 misstänkta bedrägliga bidrag under de senaste två åren. Via bibliometriska databaser har vi upptäckt att 28 procent av dem vi avböjt på dessa grunder efteråt har publicerats i konkurrerande tidskrifter. Detta understryker det stora behovet av branschövergripande samarbete.

Frontiers drar tillbaka sådana artiklar i samma utsträckning som andra ansedda forskningsförlag.

När bedrägeri upptäcks drar ansvariga förlag tillbaka artiklar, enligt branschens standardprotokoll, som COPE (Committee on Publication Ethics) tagit fram (4). Frontiers drar tillbaka sådana artiklar i samma utsträckning som andra ansedda forskningsförlag. I sitt debattinlägg förvränger professor Göran Arnqvist fakta genom att fokusera enbart på isolerade tillfällen då Frontiers dragit tillbaka artiklar och enstaka meningsskiljaktigheter mellan redaktörer (5) – sådant som alla förlag kan tvingas hantera.

Frontiers vill se ökad publicering med öppen tillgång – det är både vår affärsidé och vårt uppdrag. Vi vill uppnå detta tillsammans med det internationella forskarsamhället, baserat på principen att författaren vet bäst. Vårt avtal med Bibsam handlar om att ge alla forskare möjligheten att göra en egen bedömning av vilka tjänster olika kanaler erbjuder, vilken räckvidd de har och hur möjligheterna att nå ut i samhället ser ut. Och därefter välja den bästa kanalen för deras arbete.

Vi uppskattar att det svenska forskarsamhället fortsätter diskussionen om vad forskningspublicering och öppen vetenskap betyder för forskare, men med fokus på fakta och inte på åsikter.

Dr Frederick Fenter, Chief Executive Editor, Frontiers

1. Safeguarding peer review to ensure quality at scale (Frontiers) Länk till annan webbplats.

2. Swedish consortium Bibsam and Frontiers sign national transformed agreement - momentum is building (Frontiers) Länk till annan webbplats.

3. Identifying fake journals (Cope) Länk till annan webbplats.

4. Retraction guidelines (Cope) Länk till annan webbplats.

5. Frontiers acts to defend distributed editorial independence (Frontiers) Länk till annan webbplats.

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Debatt 17 juni 2024

Göran Arnqvist, Uppsala universitet

Forskare måste kunna välja fritt var de vill publicera sig. Men det innebär inte att offentliga medel ska användas för att bekosta alla former av vetenskapliga publikationer. Det s...

Debatt 31 maj 2024

Formas, Forte, Vetenskapsrådet

Forskning som är bekostad av offentliga medel måste publiceras omedelbart öppet tillgänglig. Däremot har forskare rätt att själva välja var de vill publicera sig. Och det är inte p...

Debatt 27 maj 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

Rovtidskrifterna lurar i skuggorna, legitimerade av forskningsråd och stärkta av etablerade forskare som publicerar i dem. Denna mörka sida av vetenskapen hotar inte bara forskarna...