Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Närbild på en krokodils huvud i profil. 

Idag finns det runt 10 000–15 000 aktiva så kallade rovtidskrifter (”predatory publishing”) Foto: Bas van Brandwijk.

debatt

Forskningsråden uppmuntrar till publicering i rovtidskrifter

Ett rejält klavertramp. Så beskriver Göran Arnqvist vid Uppsala universitet, de statliga forskningsfinansiärernas finansiering av Bibsams avtal med förlaget Frontier. Stora delar av forskarsamhället betraktar Frontiers tidskrifter som ett allvarligt hot mot den vetenskapliga legitimiteten, menar han.

Porträttbild Göran Arnqvist

Göran Arnqvist. Foto: Mikael Wallerstedt.

Den globala scenen för publicering av vetenskapliga artiklar har genomgått en dramatisk förändring under de senaste decennierna. För oss forskare är det ett forum där vi kommunicerar våra forskningsresultat men för förlagsbranschen är detta en mycket snabbt och stadigt växande marknad.

Antalet publicerade artiklar har ökat med cirka 8–9 procent per år under denna tid och idag publicerar cirka 4 miljoner forskare årligen sina resultat. Samtidigt har antalet tidskrifter ökat med cirka 5 procent per år och det finns nu fler än 33 000 vetenskapliga tidskrifter.

Vinstmarginalen kan vara så hög som 25–40 procent, vilket gör detta till en av de absolut mest lönsamma av alla branscher.

Ett mindre antal stora förlagshus dominerar. Via prenumerationsavgifter, publikationsavgifter, annonser och andra former av inkomster omsätter marknaden för vetenskapliga tidskrifter årligen mer än 100 miljarder kronor (1). Vinstmarginalen kan vara så hög som cirka 25–40 procent (2), vilket gör detta till en av de absolut mest lönsamma av alla branscher.

På denna lukrativa marknad har ett stort antal open-accesstidskrifter dykt upp som finansieras helt via publikationsavgifter. De goda intentionerna med open-access åberopas ofta för att försvara denna affärsmodell. Men för sådana tidskrifter ökar omsättningen och därmed också vinsten med antalet publicerade artiklar och här finner vi nu ett växande antal (3) så kallade rovtidskrifter (”predatory publishing”). Dessa erbjuder publicering av artiklar mot betalning och den så centrala sakkunniggranskningen är mycket bristfällig eller saknas helt. Det redaktionella maskineriet är även detta undermåligt och refuseringsgraden är av förklarliga skäl mycket låg.

Idag finns uppskattningsvis 10 000–15 000 verifierade aktiva rovtidskrifter. För att hjälpa forskare att undvika fallgropar i detta svårnavigerade publikationslandskap har forskare och bibliotekarier upprättat värdefulla listor över rovtidskrifter. I den mest kända av dessa, Beall’s svarta lista, användes 26 explicita kriterier för att identifiera rovtidskrifter.

Det redaktionella maskineriet är även detta undermåligt och refuseringsgraden är av förklarliga skäl mycket låg.

Dessa listor är emellertid inte okontroversiella och författare som publicerat i rovtidskrifter och inte minst förlag som ägnar sig åt denna typ av verksamhet framför ofta kritik mot listor över rovtidskrifter. Flera av dem som upprättat dessa listor har utsatts för hot om stämningar och en rad andra rättsliga åtgärder. År 2017 kände sig Jeffrey Beall till slut tvingad att stänga ner sin svarta lista. Detta efter att hans arbetsgivare (University of Colorado) utsatts för massiva påtryckningar från stora aktörer som MDPI (4) och Frontiers (5), vilka båda finns med på listan (6). Frontiers har även pressat andra förlag att återkalla artiklar där de inkluderats bland rovtidskrifter (7).

Bibsam har nyligen träffat ett avtal med Frontiers (8) som innebär att forskare kopplade till någon av Bibsamkonsortiets organisationer kan publicera i förlagets tidskrifter utan avgifter för författarna. Avtalet (9) finansieras av Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova.

Frontiers tidskrifter har en mycket låg refuseringsgrad och har, som ett resultat av gravt bristande kvalitetsgranskning, publicerat ett stort antal undermåliga eller direkt felaktiga artiklar (10). En lång rad redaktionella brister och kontroverser kantar deras verksamhet (11). Enligt bloggen Retraction Watch (7) har 21 artiklar publicerade under 2023 och 95 artiklar publicerade under 2022 hittills återkallats efter publicering i Frontiers – som en följd av en bristande sakkunnig- och/eller redaktionell kvalitetsgranskning. Bara under 2023 drogs 38 Frontiers artiklar tillbaka efter publicering då misstanke förelåg om att författare bokstavligen hade köpt medförfattarskap till artiklar (”authorship-for-sale”) (12).

Deras tidskrifter är betraktade som uppenbara rovtidskrifter av stora delar av vetenskapssamhället och Zhejiang Gongshang University beslöt nyligen att artiklar publicerade i Frontiers tidskrifter inte får medräknas (13) vid sammanställningar av vetenskaplig meritering. I likhet med förlaget MDPI ägnar sig Frontiers även åt en mycket aktiv marknadsföring där forskare kontaktas personligen med lockande erbjudanden om att publicera bidrag i, eller vara redaktör för, temanummer inom deras egen domän.

Frontiers frontar nu avtalet med Bibsam som ett led i deras systematiska arbete med ”white-washing

Frontiers är baserade i Schweiz och verksamheten är allt annat än transparent: ägandeförhållanden, omsättning, vinstmarginal och tillförlitliga operativa data är inte tillgängliga. Det faktum att Frontiers enligt egna uppgifter publicerade 124 104 artiklar under 2022, med en genomsnittlig publikationsavgift på USD 2 270 per artikel, tyder på att omsättningen under detta år var minst 3 miljarder kronor.

Att Bibsam nu valt att finansiera och därmed uppmuntra till publicering i deras tidskrifter samtidigt som stora delar av vetenskapssamhället tydligt tar avstånd från deras affärsmodell är minst sagt anmärkningsvärt.

Frontiers frontar nu avtalet med Bibsam som ett led (14) i deras systematiska arbete med ”white-washing”, vilket knappast kommer som en överraskning. Att de svenska statliga forskningsråden på detta sätt bidrar till att skänka trovärdighet till deras verksamhet, vilken många av oss ser som ett allvarligt hot mot den vetenskapliga legitimiteten, är ingenting annat än ett rejält klavertramp. Detta ska ses i ljuset av att flera andra internationella forskningsfinansiärer istället nyligen har satt ner foten och deklarerat att de inte medger finansiering av publikationsavgifter för rovtidskrifter. Bibsam måste snarast möjligt bryta det avtal som upprättats.

Göran Arnqvist, professor i zooekologi, Uppsala universitet

 1. An overview of scientific and scholarly publishing (The STM Report) Länk till annan webbplats.
 2. The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era (PLoS One) Länk till annan webbplats.
 3. ‘Predatory’ open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics (BMC medicine) Länk till annan webbplats.
 4. Research integrity corner: Special issue on predatory journals Opinion (Jeffrey Beall): Länk till annan webbplats.
 5. Beall-listed Frontiers empire strikes back (For Better Science) Länk till annan webbplats.
 6. Beall's List – of Potential Predatory Journals and Publishers (updated 2021) Länk till annan webbplats.
 7. The Retraction Watch Länk till annan webbplats..
 8. Nya publiceringsavtal med Frontiers och PLOS för satsning på öppen tillgång (Kungliga biblioteket KB) Länk till annan webbplats.
 9. Transformed agreement Bibsam (Frontiers) Länk till annan webbplats.
 10. Frontiers Media (Wikipedia) Länk till annan webbplats.
 11. Open-access publisher sacks 31 editors amid fierce row over independence (Science) Länk till annan webbplats..
 12. Frontiers retracts nearly 40 papers linked to authorship for sale Länk till annan webbplats..
 13. MDPI, Frontiers & Hindawi are blacklisted by a university (qq.com) Länk till annan webbplats.
 14. Swedish consortium Bibsam and Frontiers sign national transformed agreement - momentum is building (Frontiers) Länk till annan webbplats.

Bibsam

Mer än 80 svenska lärosäten, myndigheter och statliga forskningsinstitut bildar Bibsamkonsortiet som tecknar avtal med vetenskapliga förlag. Arbetet administreras av Kungliga biblioteket.

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Debatt 10 april 2024

Ulf Zander, Kriterium

Redan idag kan forskare inom humaniora och samhällsvetenskap få hjälp att publicera monografier med open access på plattformen Kriterium. Det skriver Ulf Zander, huvudredaktör för ...

Krönika 30 januari 2024

Nu är de nationella riktlinjerna för öppen vetenskap klara. Erik Stattin skriver om arbetet med regeringsuppdraget och hur riktlinjerna tagits emot.

Nyhet 28 november 2023

Siv Engelmark

Nu ska de avtal som reglerar svenska forskares publiceringar i vetenskapliga tidskrifter omförhandlas. En färsk rapport från SUHF ska ge underlag för arbetet. Målet är att publicer...