2014-03-24 Peter Allebeck, huvudsekreterare, Forte

Forskning är inne – vi måste utnyttja medvinden

Forskningsrådet Forte noterar att forskning har fått medvind. Vill vi nå svenska medier och beslutsfattare måste vi finnas också på inhemska arenor, skriver Peter Allebeck, huvudsekreterare på Forte, som skapat Forte Talks för att sprida kunskap.

Peter Allebeck
Foto: Forte

”Hälsa, arbetsliv, välfärd….”
Nej, det är ingen slogan i valrörelsen, utan en del i namnet på Forte: ”Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd”. Bara namnet på forskningsrådet anger att vi har ansvar för forskning inom de mest centrala och omdebatterade områdena i svenskt, och för all del internationellt, samhällsliv. Som alla forskningsråd har vi ansvar för finansiering och samordning av sådan forskning, men vi har också en uttalat uppdrag att kommunicera forskningsresultat. Nog är det en utmaning att både stimulera och finansiera forskning inom dessa områden, och se till att kunskap och resultat når våra beslutsfattare i statliga myndigheter, landsting och kommuner, liksom en bredare allmänhet.

Bryr sig allmänheten om forskning? Är våra beslutsfattare intresserade av forskningsresultat? Många  i min ålder har nog tydliga minnen av forskningsfientliga tidsperioder under senare delar av 1900-talet, liksom i vissa miljöer ända fram till nyligen. Ord som ”elfenbenstorn”, ”navelskådande”, ”tärande” aktiviteter (till skillnad från ”närande”) kunde höras ofta i debatten om högre utbildning och forskning.

Sätter man ett finger i luften idag kan man nog konstatera att vinden blåser i riktning för forskning,  kunskap och bildning. Dessa ord har fått positiv värdeladdning, och ”akademikerförakt” stöter man på mer sällan, snarast i marginaliserade fickor i samhället.

Ta vara på medvinden

Vi som har ansvar för att stödja och finansiera forskning måste ta vara på denna medvind. I ord hävdar lärosätena ofta att man visst premierar popularisering, utåtriktat arbete och ”tredje uppgiften”. Men i meriteringssystem och aktivitetspoäng har de klassiska bibliometriska måtten snarast fått större genomslag under senare år. Uppenbarligen måste forskningsfinansiärerna ta ansvar för att forskningsresultat och vetenskapligt förhållningssätt i högre grad sprids utanför forskningsmiljöerna.

Forte har redan i sina tidigare former (SFR och FAS) prövat olika sätt att sprida kunskap: Genom att ge ut kunskapsöversikter, hålla konferenser där forskare möter ”praktiker”, ha frukostseminarier där forskare presenterar översikter följt av debatt. Ett uppskattat arrangemang är de årliga socialförsäkringsdagarna i Umeå, där forskare från olika discipliner möts med företrädare för försäkringskassan och andra myndigheter för att höra nya forskningsrön inom socialförsäkringens områden. I år prövar Forte en ny arbetsform, ”Forte talks”. Under två dagar samlar vi forskare tillsammans med företrädare för myndigheter, landsting, och kommuner liksom journalister och debattörer och andra ”allmänintressenter”. Förutom ett fåtal ”key note lectures” kommer innehållet framförallt bestå av korta seminarier, vetenskapliga samtal och rikligt med mingel.

Finnas på inhemska arenor

En del vetenskapliga sammanslutningar har problem med sina traditionella svenska eller nordiska konferensserier; deltagarantalet falnar, unga forskare har inte råd och tid, mer seniora prioriterar internationella möten. Visserligen en naturlig utveckling om man ser till forskningens internationella karaktär. Men vill vi nå svenska medier och beslutsfattare måste vi finnas också på inhemska arenor. Om den svenska miljön inte längre ger tillräcklig utmaning för vetenskapligt utbyte, är det en nog så stor utmaning att testa idéer och fynd på våra svenska avnämare. Att presentera forskningsresultat för kommunpolitiker, patientorganisatoner, handikappförbund, myndighetsföreträdare är mer krävande än att presentera inför forskarkolleger i Europa eller USA.

Låt oss hjälpas åt att finna former nya former för möten mellan forskare, avnämare och en bredare allmänhet. Vi måste passa på medan forskningen har medvind.

Peter Allebeck
Huvudsekreterare, Forte

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter