Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Replik: För mycket byråkrati kring etiska tillstånd

Det är byråkratin kring etiska tillstånd och hur patientinformationen utformas jag vänder mig mot. Det skriver Hugo Lagercrantz i sitt svar till Nils-Eric Sahlin, som skrev en replik på ett tidigare inlägg av Hugo Lagercrantz.

porträtt Hugo Lagercrantz

Hugo Lagercrantz

Nils-Erik Sahlin avfärdar mitt inlägg om det oetiska i att inte forska som ett alltför upprepat mantra. Som sitt starkaste argument exemplifierar han med den gamla amerikanska studien av syfilis, som påbörjades år 1932. Han nämner också transplantationerna av syntetiska luftstrupsproteser till några cancerpatienter som ett skrämmande exempel.

Sanningen är att ingen tidigare lyckats rädda patienter med dessa tillstånd under så lång tid. Även om det kanske var olämpligt att Karolinska institutet själv utredde fallet, så anser jag inte att det var helt fel med frikännandet. Robert Edwards och Patrick Steptoe utförde hundratals försök med provrörsbefruktning innan de lyckades få fram det första provrörsbarnet. Naturligtvis fördömdes de av alla etiska instanser.

Självklart är jag för att alla forskningsprojekt granskas från en etisk synvinkel, men de etiska råden bör huvudsakligen bedöma de etiska frågeställningarna. Läkemedelsverket och anslagsgivande organ granskar ju forskningens kvalité, vilket är viktigt då dålig forskning också är oetiskt att bedriva.

Mina invändningar rörande de etiska rådens verksamhet gäller närmast det byråkratiska förfarandet med ansökningar som omfattar över hundra A4-sidor. Vidare att man i patientinformationen måste framhålla mer det negativa än det positiva i att delta i forskningsprojekt.

Hugo Lagercrantz, senior professor, Karolinska institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus

Skriv din mening i Curie

Vill du tycka till? Välkommen att skriva en replik eller ett eget inlägg om forskningens villkor!

Mejla ditt debattinlägg eller din replik med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Nyhet 6 februari 2019

Teresia Borgman

Forskningsetik bör diskuteras i betydligt större utsträckning än idag och fler behöver ta ansvar för de här frågorna. Det menar forskare som Curie talat med. – Vi väljer väg när d...

Nyhet 13 december 2017

Anders Nilsson

En rad nyheter som berör forskningsetik har på kort tid presenterats på europeisk och svensk nivå: nya uppförandekoder, nya rekommendationer för etisk prövning och en ny myndighet....

Krönika 8 juni 2015

Det pågår just nu en debatt om huruvida man bör implementera så kallad ”evidensbaserad politik”. Evidens känns som lite av ett modeord och det verkar finnas oklarheter i vad som eg...