Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Därför bildar vi en universitetsallians

Vi väljer att kroka arm snarare än konkurrera med varandra, skriver rektorerna för de tre Stockholmsuniversiteten Karolinska institutet, Stockholms universitet och KTH. Tillsammans bildar de nu alliansen Stockholm trio för att samla sina resurser och stärka kvaliteten på sina verksamheter.

collage av porträttbilder på Astrid Söderbergh Widding, Sigbritt Karlsson och Ole Petter Ottersen

Astrid Söderbergh Widding, Sigbritt Karlsson och Ole Petter Ottersen

Stockholm rankas som en av världens främsta universitetsstäder. För att ytterligare lyfta den akademiska miljön i regionen och göra staden än mer attraktiv som knutpunkt för forskning och utbildning bildar Karolinska institutet, Stockholms universitet och KTH universitetsalliansen Stockholm trio, ett brett samarbete inom såväl forskning, utbildning och verksamhetsstöd. Tillsammans är vi redo möta den globala konkurrensen.

Traditionen av samverkan mellan lärosäten, industrin och offentlig sektor har under lång tid bidragit till en stabil grund för Sveriges tillväxt och välfärd. Men utvecklingen går rasande fort och akademin är idag en starkt konkurrensutsatt sektor när det gäller tillgång på resurser och talang. Tillsammans kan vi använda våra samlade resurser på ett mer effektivt sätt och stärka perspektivrikedomen och kvaliteten på våra verksamheter. Samtidigt ställer allt dyrare infrastruktur, ökande behov av tvärvetenskapliga arbetssätt och förväntningar på bättre dialog med omvärlden nya krav på universiteten.

Med huvudstaden som bas går vi nu ett steg längre för att fördjupa samverkan genom universitetsalliansen Stockholm trio, där våra respektive områden medicin, human-, samhälls- och naturvetenskap samt teknik stärker, utmanar och berikar varandra. Tillsammans ska vi kunna höja våra ambitioner om kvalitet och tillsammans ska vi kunna möta de utmaningar som samhället står inför på ett mer innovativt sätt. Skälen till denna gemensamma satsning är flera:

I en alltmer komplex värld krävs lösningar och tvärvetenskapliga samarbeten där många kompetenser möts och korsbefruktar varandra. Vi utgör redan idag en samlad akademisk miljö – ett kluster för forskning, utbildning och innovation – med åtskilliga gemensamma projekt och delvis gemensam forskningsinfrastruktur. SciLifeLab, ett av Europas största forskningscenter för molekylär biologi, är ett exempel där Uppsala universitet tillsammans med Stockholmslärosätena och den nationella infrastrukturen snabbt lyckats etablera en internationellt ledande forskningsmiljö. Med ett överordnat samarbetsavtal på plats skapas än bättre förutsättningar för framtida satsningar.

I en alltmer komplex värld krävs lösningar och tvärvetenskapliga samarbeten där många kompetenser möts och korsbefruktar varandra.

Vi väljer än tydligare genom denna allians att inte konkurrera med varandra utan i stället kroka arm för att bli starkare tillsammans.

Genom en permanent organisation och med ett gemensamt sekretariat vid Stockholms universitet, som ska driva vår allians framåt kommer våra kontaktytor öka och samarbeten utvecklas inom nya områden. Genom Stockholm trio kommer det bli ännu lättare för våra forskare, lärare och studenter att bolla idéer, tänka högt och jobba ihop.

Vi är övertygade om att lagarbete, där varje spelare dock har kvar sin särart, sitt självbestämmande och sin individualitet, är en metod som gagnar såväl delarna som helheten. Allianser mellan större lärosäten som ligger geografiskt nära och kompletterar varandra är en utveckling som pågår i många större städer. I till exempel Paris och Berlin finns redan etablerade universitetsallianser.

Etableringen och nybyggnationen av universitetsområdet Albano ger oss ett så gott som samlat campusområde, vilket underlättar logistik och samarbeten i vardagen.

De tre huvudstadsuniversiteten är en betydande kraft i Stockholmsregionen. Sammanlagt omsatte vi 17,6 miljarder år 2018 och vi är den tredje största arbetsgivaren i regionen med sammanlagt närmare 16 000 anställda. Gemensamt är vi den tredje största mottagaren av anslag från det europeiska vetenskapsrådet, en prestigefull position inom EU. Stockholm trio blir därför också en motor för såväl tillväxt som ökad attraktionskraft för huvudstaden.

Internationellt kommer Stockholm trio att bli en både tydligare, synligare och mer kraftfull aktör. Vi kan åta oss fler projekt och delta i fler samarbeten på den internationella arenan – inte minst inom EU med dess nya ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa. Vi planerar en gemensam funktion på plats i Bryssel. Sedan förra hösten ingår vi tillsammans i ett strategiskt samarbete med Japans främsta lärosäte, Tokyo universitet, som såg våra tre universitet som en global nod. Det kommer förhoppningsvis fler internationella toppuniversitet att göra.

Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska institutet
Sigbritt Karlsson, rektor KTH
Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Skriv din mening i Curie

Vill du tycka till? Välkommen att skriva en replik eller ett eget inlägg om forskningens villkor!

Mejla ditt debattinlägg eller din replik med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Läs hela debattråden

Relaterat innehåll

Krönika 17 april 2023

Hon höll sig långt borta från fikarum och ovala bord när hon skrev sin avhandling. Ulrika Carlsson skriver om behovet av att få utveckla sina idéer ifred, innan de skärskådas av...

Nyhet 20 mars 2023

Helena Östlund

Forskarnas tvärvetenskapliga samtal startade under kaffepauserna. Filosofen Julia Mosquera och psykologen Kirsti Jylhä bestämde sig för att forska tillsammans om människors känslor...

Debatt 17 januari 2023

Louise Bringselius

Stimulera forskares medverkan i det offentliga samtalet. Öka samhällsanknytningen i forskning och utbildning. Ge yrkeserfarenhet från världen utanför akademin ett högre meritvärde....