Curie bevakar valet 2018

2018-05-08

Följ Curies bevakning av forskningsfrågor inför höstens riksdagsval. Läs partiernas svar på våra enkätfrågor och ta del av forskarsamhällets debatt. På den här samlingssidan hittar du länkar till alla artiklar och inlägg som rör valet och demokratifrågor.

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation enligt forskningspropositionen från 2016. Hur ser de politiska partierna på forskningens roll och villkor?

Curie har ställt fem aktuella frågor om forskning till de åtta riksdagspartierna. Du kan läsa deras svar i enkätserien som publiceras fortlöpande under de kommande veckorna. De fem frågorna lyder:

Vilken är den viktigaste forskningspolitiska frågan?
Hur får vi ökad jämställdhet inom akademin?

Hur ska Sverige få fler Nobelpris?
Hur ska man motverka forskningsfusk?
Hur ska forskarutbildade bäst tas tillvara?                                                   

Curie uppmärksammar också valet genom en debattserie där olika aktörer i forskarsamhället kommer till tals. Hur bör forskningspolitiken se ut under nästa mandatperiod och hur kan regeringen skapa bättre villkor för svensk forskning? Läs seriens alla debattinlägg som publiceras fortlöpande:

Sulf: Samhällsnyttig forskning mer än snabb kommersialisering
KVA: Mer kunskapssökande och mindre strategiska satsningar, tack!
Naturvetarna: Trygga anställningar ger bättre kvalitet i forskning och utbildning

Läs mer om valet i Curie:

Nyhet: Stark ställning för forskning trots undanskymd roll i valet
Nyhet: Partierna tar inte chansen att prata med väljarna
Nyhet: Forskare måste delta i den politiska debatten