Curie bevakar kommande forskningsproppen

2016-05-30

Hösten 2016 lägger regeringen fram nästa forskningsproposition – med ett tioårsperspektiv. Vilka är de viktigaste frågorna för de kommande årens forskningspolitik? Är det karriärvägarna, finansiering, excellens, jämställdhet, internationaliseringen?

På den här sidan hittar du alla våra nyheter, debattinlägg, bloggar och krönikor om den kommande forskningspropositionen.

Många myndigheter och organisationer arbetar med att ta fram underlag. Det är nu forskarvärlden har möjlighet att ge inspel och skapa opinion.

I Curie bereder vi därför under hösten plats för olika tankar och önskemål inför den nya, långsiktiga forskningspropositionen i en omfattande debattserie (se under Debatt nedan).

Självklart kommer vi också att bevaka arbetet bakom den nya forskningspropositionen redaktionellt (se under Nyheter nedan).

Debatt

Alla debattartiklar i serien Inför proppen:

Sven Stafström, VR: Nationell utvärdering behövs för att höja svensk forskningskvalitet (2016-06-28)

Leif Lewin: Smygande obehaglig förändring vid våra lärosäten (2016-06-13)

Mattias Marklund och Stefan Svallfors: Vi måste ha ett nytt sätt att finansiera forskning (2016-05-03)

Handikappförbunden: Ett samhälle för alla kräver tvärvetenskaplig forskning (2016-04-21)

Formas: Framtidens utmaningar kräver mer resurser och bättre samordning (2016-03-14)

SSF: Flera finansiärer leder till bättre forskning (2016-02-22)

Energimyndigheten: Så kan energisystemet bli bättre (2016-02-08)

KVA: Långsiktigt finansiering till fri grundforsking, tack! (2016-01-18)

Vinnova: Så här kan vi vässa forskningspolitiken (2016-01-11)

Forte: Framtidens forskning måste vara flervetenskaplig (2016-12-16)

RISE: Förstärk infrastrukturen för innovation! (2015-11-25)

SUHF: Högkvalitativ forskning kräver långsiktighet och akademisk frihet (2015-11-19)

Nationella sekretariatet för genusforskning: Låt forskningspolitiken bli en ny berättelse om solidaritet och bildning (2015-11-16)

Torsten Åkesson: Ta bort kopplingen mellan anställning och externa bidrag (2015-11-12)

Ericsson: Digitalisering – ett villkor för svensk konkurrenskraft (2015-10-26)

Naturvetarna: Gör lärosätena till goda arbetsgivare (2015-10-19)

UKÄ: Sverige måste satsa på interdisciplinär forskning (2015-10-14)

SFS: Satsa mer på forskarutbildning (2015-09-28)

LIF: Sverige behöver mer forskning av näringslivet (2015-09-24)

NJF: Tydliga och meningsfulla karriärvägar skapar excellens (2015-09-14)

SACO: Håll det ni lovat, regeringen (2015-09-01)

SULF: Handläggningen av externa medel kostar mer än de smakar (2015-08-24)

Nyheter

Forskningsproppen: Så tas den fram (2015-10-28)

Alla tiders forskningsproppar (2015-10-27)

Nu måste vi få till bättre karriärvägar (2015-09-15)

Ministern hyllar akademisk frihet (2015-06-09)

Så togs temperaturen på forskningen (2015-06-11)

Bloggar

Svårt att tänka nytt i propositioner om forskning