3
3
3
2017-05-02 Douglas Brommesson och Gissur Erlingsson, docenter i statsvetenskap vid Lunds universitet resp. Linköpings universitet

Docentkraven ska inte bero på var man är anställd

Det är inte bara de formella riktlinjerna som skiljer sig åt vid docentbefordran. Även när det gäller faktiska vetenskapliga meriter är det stor skillnad mellan ämnen och mellan lärosäten, enligt en pilotstudie som statsvetarna Douglas Brommesson och Gissur Erlingsson gjort. För att göra den här processen mer rättssäker, efterlyser forskarna ett nationellt koordinerat system.

3