2015-10-27 Johnny Ludvigsson, senior professor, Linköpings universitet

Replik: Etikprövningsnämnder måste kunna granska kvalitet

Det kan vara oetiskt att inte forska, men dålig forskning är oetisk forskning. Etikprövningsnämnderna bör inte bara granska etiska aspekter utan även kvaliteten på klinisk forskning. Det skriver Johnny Ludvigson, senior professor vid Linköpings universitet, i en replik på inläggen av Hugo Lagercrantz och Nils Erik Sahlin om etiska tillstånd vid kliniska studier. 

2015-10-12 Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, Lunds universitet

Replik: Vi får aldrig glömma de etiska frågorna

All forskning kräver att vi funderar igenom våra värderingar. Det handlar inte bara om att historien förskräcker. Också vår samtid visar hur viktigt det är att inte glömma de etiska frågorna. Det skriver Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, i en replik på Hugo Lagercrantz inlägg om svårigheterna att få etiska tillstånd och patienter till kliniska studier.

2015-10-07 Hugo Lagercrantz, , senior professor, Karolinska institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus

Det är oetiskt att inte forska

Förutom alla de tillstånd som krävs för att utföra klinisk forskning krävs också patienternas samtycke. Idag uppmuntras inte patienter att delta, vilket gör det svårt att rekrytera patienter, menar Hugo Lagercrantz vid Karolinska institutet. Han förordar ett bonussystem som premierar kliniker där patienterna deltar i vetenskapliga studier.

3
2015-10-27 Johnny Ludvigsson, senior professor, Linköpings universitet

Replik: Etikprövningsnämnder måste kunna granska kvalitet

Det kan vara oetiskt att inte forska, men dålig forskning är oetisk forskning. Etikprövningsnämnderna bör inte bara granska etiska aspekter utan även kvaliteten på klinisk forskning. Det skriver Johnny Ludvigson, senior professor vid Linköpings universitet, i en replik på inläggen av Hugo Lagercrantz och Nils Erik Sahlin om etiska tillstånd vid kliniska studier. 

2015-10-12 Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, Lunds universitet

Replik: Vi får aldrig glömma de etiska frågorna

All forskning kräver att vi funderar igenom våra värderingar. Det handlar inte bara om att historien förskräcker. Också vår samtid visar hur viktigt det är att inte glömma de etiska frågorna. Det skriver Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, i en replik på Hugo Lagercrantz inlägg om svårigheterna att få etiska tillstånd och patienter till kliniska studier.

2015-10-07 Hugo Lagercrantz, , senior professor, Karolinska institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus

Det är oetiskt att inte forska

Förutom alla de tillstånd som krävs för att utföra klinisk forskning krävs också patienternas samtycke. Idag uppmuntras inte patienter att delta, vilket gör det svårt att rekrytera patienter, menar Hugo Lagercrantz vid Karolinska institutet. Han förordar ett bonussystem som premierar kliniker där patienterna deltar i vetenskapliga studier.

3
2015-10-12 Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, Lunds universitet

Replik: Vi får aldrig glömma de etiska frågorna

All forskning kräver att vi funderar igenom våra värderingar. Det handlar inte bara om att historien förskräcker. Också vår samtid visar hur viktigt det är att inte glömma de etiska frågorna. Det skriver Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, i en replik på Hugo Lagercrantz inlägg om svårigheterna att få etiska tillstånd och patienter till kliniska studier.

2015-10-27 Johnny Ludvigsson, senior professor, Linköpings universitet

Replik: Etikprövningsnämnder måste kunna granska kvalitet

Det kan vara oetiskt att inte forska, men dålig forskning är oetisk forskning. Etikprövningsnämnderna bör inte bara granska etiska aspekter utan även kvaliteten på klinisk forskning. Det skriver Johnny Ludvigson, senior professor vid Linköpings universitet, i en replik på inläggen av Hugo Lagercrantz och Nils Erik Sahlin om etiska tillstånd vid kliniska studier. 

2015-10-07 Hugo Lagercrantz, , senior professor, Karolinska institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus

Det är oetiskt att inte forska

Förutom alla de tillstånd som krävs för att utföra klinisk forskning krävs också patienternas samtycke. Idag uppmuntras inte patienter att delta, vilket gör det svårt att rekrytera patienter, menar Hugo Lagercrantz vid Karolinska institutet. Han förordar ett bonussystem som premierar kliniker där patienterna deltar i vetenskapliga studier.

3
2015-10-07 Hugo Lagercrantz, , senior professor, Karolinska institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus

Det är oetiskt att inte forska

Förutom alla de tillstånd som krävs för att utföra klinisk forskning krävs också patienternas samtycke. Idag uppmuntras inte patienter att delta, vilket gör det svårt att rekrytera patienter, menar Hugo Lagercrantz vid Karolinska institutet. Han förordar ett bonussystem som premierar kliniker där patienterna deltar i vetenskapliga studier.

2015-10-27 Johnny Ludvigsson, senior professor, Linköpings universitet

Replik: Etikprövningsnämnder måste kunna granska kvalitet

Det kan vara oetiskt att inte forska, men dålig forskning är oetisk forskning. Etikprövningsnämnderna bör inte bara granska etiska aspekter utan även kvaliteten på klinisk forskning. Det skriver Johnny Ludvigson, senior professor vid Linköpings universitet, i en replik på inläggen av Hugo Lagercrantz och Nils Erik Sahlin om etiska tillstånd vid kliniska studier. 

2015-10-12 Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, Lunds universitet

Replik: Vi får aldrig glömma de etiska frågorna

All forskning kräver att vi funderar igenom våra värderingar. Det handlar inte bara om att historien förskräcker. Också vår samtid visar hur viktigt det är att inte glömma de etiska frågorna. Det skriver Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, i en replik på Hugo Lagercrantz inlägg om svårigheterna att få etiska tillstånd och patienter till kliniska studier.

3