2
2021-11-17 Jordbruksverket

Riksdagens definition av djurförsök sätter ramarna

I Sverige har riksdagen bestämt att det är syftet med användningen av djur som avgör om det är djurförsök eller inte, inte huruvida djuret lider eller inte. Osvath, Persson och Fall ifrågasätter Jordbruksverkets definition av djurförsök, men vi definierar inte vad som är djurförsök. Vi följer den definition som riksdagen har bestämt, skriver representanter för Jordbruksverket i en replik.

2
2021-10-19 Mathias Osvath, Tomas Persson, Tove Fall

Vill Jordbruksverket fasa ut forskning som inte påverkar djurs välmående?

Enligt EU betyder djurförsök forskning som kan framkalla lidande. Jordbruksverket menar däremot att Sverige definierar djurförsök som all forskning på levande djur – även sådan som inte ens påverkar djurskyddet. Så vill Jordbruksverket fasa ut forskning som inte har negativ inverkan på djur, som de skriver i Curie? Det skulle inkräkta på forskningens frihet, menar forskarna Mathias Osvath, Tomas Persson och Tove Fall.

2