Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Valet 2018

Läs om frågor som rör riksdagsvalet.

Artiklar

Krönika 13 november 2018

Krönika av Nils Edling, docent i historia vid Stockholms universitet, om de gamla politiska slagordens återkomst.

Debatt 25 september 2018

Margaretha Fahlgren

Ordet ”överenskommelse” i Styr- och resursutredningen skymmer sikten, menar Margaretha Fahlgren, Uppsala universitet. Hon efterlyser större tilltro till lärosätenas förmåga till au...

Krönika 5 september 2018

I kommunpolitiken har den gångna mandatperioden varit speciell i flera avseenden. I hela tio fall har kommuner styrts av en koalition där endas t Moderaterna och Socialdemokrater...

Debatt 5 september 2018

Sveriges unga akademi

Vetenskapsradions direktsända debatt om forskningspolitik tog bland annat upp frågan om rekrytering av internationella forskare. Det är också något som Sveriges unga akademi vill h...

Debatt 4 september 2018

Tuula Teeri och Martin Wikström, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Lärosätenas förmåga att utveckla strategier och profiler behöver öka samtidigt som akademiska forskares rätt att själva formulera sin forskning är central. Kungliga Ingenjörsvetens...

Debatt 29 augusti 2018

Humtank

Alla samhällsfrågor har en humanistisk dimension. Därför uppmanar Tankesmedjan Humtank de politiska partierna att formulera en tydlig och livskraftig humaniorapolitik. Det kommer a...

Krönika 22 augusti 2018

Höstens val står för dörren, och det aktualiserar frågan: Hur tänker väljaren när hen ska bestämma sig för parti, skriver Gissur Erlingsson .

Krönika 22 augusti 2018

Krönika av Olle Wästberg, författare och ordförande i 2014 års Demokratiutredning, om det låga förtroendet för de politiska partierna.

Nyhet 22 augusti 2018

Helena Östlund

Invandring är en av de frågor som intresserar väljare allra mest detta valår. Frågan är också en av de mest polariserade. Det gör att migrationsforskarna kommer i fokus. Torun Öste...

Debatt 21 augusti 2018

Vetenskap & Allmänhet

Den 9 september går vi till valurnorna – många av oss med en världsbild som inte stämmer med verkligheten. Det måste vi göra någonting åt, skriver Cissi Askwall, Vetenskap & Allmän...

Nyhet 25 juni 2018

Natalie von der Lehr

Långsiktig finansiering, stimulerande forskningsmiljöer och ökad jämställdhet i akademin. Det är några av förutsättningarna för att regeringen ska uppnå målet om att Sverige ska va...

Debatt 18 juni 2018

Göran Arrius, Saco, och Mats Ericson, Sulf

Den framtida politiken måste präglas av två saker. Långsiktighet och ökade basanslag, skriver Saco och Sulf i en gemensam debattartikel inför valet. Det finns en övertro på att det...

Nyhet 18 juni 2018

Eva Bergstedt

Lagom till Almedalsveckans 50 års-jubileum slår antalet evenemang rekord. Arrangörerna räknar med över fyra tusen programpunkter och många rör demokrati och årets val. – Almedalen...

Nyhet 13 juni 2018

Sara Nilsson

Sociala medier väntas spela en större roll i årets svenska valrörelse än någon gång tidigare. Men trots deras stora potential använder partierna dem fortfarande mer som megafon än ...

Nyhet 11 juni 2018

Eva Barkeman

Alla som doktorerar kan eller vill inte forska vidare inom akademin. Hur ska deras kompetens tas tillvara i samhället? Så här svarar riksdagspartierna inför valet 2018.

Nyhet 5 juni 2018

Redaktionen

Han skriver om korruption, högskolevärlden och det kommande valet. Gissur Erlingsson är biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och forskar om lokal politi...

Nyhet 4 juni 2018

Eva Barkeman

I spåren efter Macchiarini och andra forskare som avslöjats med dålig vetenskaplig sed: Vad kan man göra för att undvika liknande skandaler i framtiden? Så här svarar riksdagsparti...

Nyhet 29 maj 2018

Helena Östlund

Forskningsfrågor verkar inte intressera väljarna – i varje fall inte av opinionsundersökningar att döma. Men är det verkligen så eller tiger hälsan still?

Debatt 29 maj 2018

Hans Ellegren och Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademien

Det är genom grundforskningen vi får de stora genombrotten som leder till förbättrade livsvillkor. Huvuduppgiften för universitet och högskolor måste även i framtiden vara att bedr...

Nyhet 21 maj 2018

Eva Barkeman

Sedan 1901 har över 900 Nobelpristagare utsetts. Bland dem finns ett 30-tal svenskar, varav tre kvinnor. Hur ska svensk forskning kunna konkurrera globalt? Vad krävs för att skapa ...

Nyhet 15 maj 2018

Eva Barkeman

Tre av fem studenter och hälften av alla disputerade är kvinnor, men bara var fjärde professor. Vad krävs för en mer jämställd akademi? Så här svarar riksdagspartierna inför riksda...

Debatt 8 maj 2018

Git Claesson Pipping, Sulf

Samhällsnyttan av forskning är mycket större än bara snabb kommersialisering. Sulf efterlyser i riksdagsvalet en forskningspolitik som förverkligar forskningens långsiktiga potenti...

Nyhet 8 maj 2018

Eva Barkeman

Vad vill våra politiska partier med svensk forskning? Curie har ställt fem frågor till de åtta riksdagspartierna. Först ut är vilken som är den allra viktigaste forskningspolitiska...

Krönika 25 september 2014

Sverige har en lång tradition som ledande forskningsnation. Men vi kan inte ta vår position för given, skriver Gustav Nilsonne.