Mitt i forskningen - Curie - en tidning från Vetenskapsrådet
bild på kinesisk drake

Kina satsar stort på forskning; kinesiska forskare publicerar flest vetenskapliga artiklar i världen. Svensk-kinesiska forskningssamarbeten är dock inte så vanliga. Ett nytt stöd är ett led för att ändra detta.


Upptäck Kinas forskning

2012-11-14 Ett nytt stöd till svensk-kinesiska samarbeten ska få svenska lärosäten och forskare att samarbeta mer med motparter i Kina. Fas, Formas och Vetenskapsrådet satsar tillsammans 30 miljoner kronor per år under fem år. Pengarna kan gå till projekt inom flera olika områden

Kina har sedan mitten av 1990-talet kraftigt ökat satsningarna på forskning, och resultaten har kommit snabbt. Redan nästa år förväntas landet passera USA och bli det land i världen som publicerar flest artiklar i vetenskapliga tidskrifter. De kinesiska artiklarna citeras visserligen mindre än de från väst, men även citeringsgraden är på väg upp.

– I Kina finns starkt växande och intressant forskning. Svenska forskares kunskap om den kinesiska forskarvärlden är dock mycket mindre än om europeisk och amerikansk forskning. Men svenska universitet och forskare kan ha nytta av högkvalitativa samarbeten med Kina, säger Johan Dixelius, som är forskningssekreterare vid Vetenskapsrådet.

Stöd till flera områden

På uppdrag av regeringen utlyser nu därför Fas, Formas och Vetenskapsrådet gemensamt ett stöd till svensk-kinesiska forskningssamarbeten. Några områden pekas särskilt ut i de regeringsöverenskommelser som ligger till grund för stödet, bland annat hållbar utveckling och livsvetenskaper. Men forskningssamarbetet är inte begränsat till dessa områden.

Vetenskapsrådet satsar 20 miljoner, Fas och Formas fem miljoner kronor var. Stöden är femåriga och i storleksordningen fem miljoner kronor per år, men kan vara större eller mindre. Mottagarna kan vara forskargrupper eller större miljöer. I samarbetet ska minst en svensk och en kinesisk part delta, allt enligt en preliminär plan.

– Det är inte klart hur stödet ska utformas. Men sannolikt kommer Formas att stödja projekt inom sina ansvarsområden, och Fas inom sina. Vetenskapsrådet kommer att ge stöd till grundforskningsprojekt som kan finnas inom alla områden, men minst ett ska gå till Life Science, säger Johan Dixelius.

Starka inom miljöteknik

Att stödet ska riktas mot finansiärernas ansvarsområden innebär för Fas del projekt inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Formas finansierar områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

– Svenska forskare ska samarbeta med de bästa internationella forskarna och med den positiva utveckling landet har haft finns dessa idag också i Kina. De är starka till exempel inom miljöteknik och hållbart samhällsbyggande, säger Anna Ledin, huvudsekreterare vid forskningsrådet Formas.

Diskussioner med Kina pågår

Utlysningen görs i två delar. I ett första steg ombeds universiteten att ta fram en egen strategi för ett långsiktigt samarbete med Kina. Stödet ges sedan till projekt som är utformade efter lärosätenas strategier.

– Datum eller detaljer för nästa steg är inte klara än. De avgörs efter att de förhandlingar som nu pågår med en kinesisk forskningsfinansiär har avslutats, säger Johan Dixelius.


Författare: Siv Engelmark

Foto: Clodia Porteous

0 Kommentarer

NYHETSBREV

Vill du ha det senaste från Curie varje vecka?

Fakta

Om utlysningen

Universiteten ska ta fram egna strategier för ett långsiktigt samarbete med en eller flera kinesiska motparter. De ska också beskriva hur strategin ska genomföras. Strategin och planen för hur samverkan ska gå till ska ha kommit till Vetenskapsrådet senast 23 januari 2013.

I nästa steg utlyses pengar till projekt som är utformade efter strategierna.

Datum eller detaljer för nästa steg är inte klara än. De avgörs efter att förhandlingar som nu pågår med en kinesisk forskningsfinansiär har avslutats.

Länkar

Taggar i artikeln

Sommarlediga forskare jobbar i kapp

Big Bang gynnar vetenskapen

Forskare hörs mer i Almedalen

Bosse Lindquist: Hederskultur inom akademin
Institutionen för galna vetenskaper
Curie

Curie bevakar forskningsfrågorna du behöver ha koll på.
Curie ger dig chansen att debattera forskningens villkor.
Curie är en nättidning som ges ut av Vetenskapsrådet.

Kontakta Curie
Redaktion:redaktionen@tidningencurie.se, 08-546 44 000
Besöksadress:Västra Järnvägsgatan 3
Postadress:Curie, Vetenskapsrådet, Box 1035, 101 38 Stockholm
  
  

Kontakta oss om du har tips och idéer på innehåll. Citera oss gärna, men ange källan.

Curie bevakar aktuella forskningsfrågor och stimulerar till debatt om forskningens villkor. De ståndpunkter som uttrycks här behöver inte vara Vetenskapsrådets officiella linje.

Prenumerera på Curies nyhetsbrev:


E-postadress

Vår policy för e-postadresser
Jag har läst och godkänner Vetenskapsrådets
policy för hantering av e-postadresser